• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia którymi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet działają na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy też lampy elektronowe. Do z reguły spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Podobne artykuły:

Categories: Biznes

Comments are closed.